KONTAKT

Vi bygger stora delar av verksamheten genom ett brett nätverk med praktiker från industrin, konsulter och forskare. Nätverket innebär en samlad erfarenhet inom områdena företagsutveckling verksamhetsutveckling, företagshälsovård, ständiga förbättringar, arbetsmiljö, rehabilitering och organisationsutveckling.

Är du nyfiken på vad vi gör, har du idéer till nya former av utvecklingsprojekt eller har du idéer till hur du kan bidra med din kompetens så hör av dig.

Kontaktinformation

Adress
Centrum för Arbetslivsutveckling


info@arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se

Telefon, kontaktperson
070 345 60 66

 

Centrum för Arbetslivsutveckling, kontaktperson
Tel 070 345 60 66
info[@]arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se
FörbättringsForum.

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar och lean production. FörbättringsForum drivs som ett samarbets-projekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, Almling Utveckling, tidningen Verkstäderna och tidningen Bättre produktivitet. 1300 medlemmar varav 70% verkstadsindustri.
Läs mer på www.forbattringsforum.se