AKTIVITETER

Verksamhet & aktiviteter

Huvuddelen av verksamheten vid Centrum för Arbetslivsutveckling sker genom olika projekt i samverkan med, eller genom andra aktörer. I vissa fall driver vi helt egna projekt, jobbar på uppdrag i företag och organisationer eller bara medverkar som bollplank i olika utvecklingsdiskussioner, debatter, etc.

 

 

Centrum för Arbetslivsutveckling, kontaktperson
Tel 070 345 60 66
info[@]arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se
FörbättringsForum.

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar och lean production. FörbättringsForum drivs som ett samarbets-projekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, Almling Utveckling, tidningen Verkstäderna och tidningen Bättre produktivitet. 1300 medlemmar varav 70% verkstadsindustri.
Läs mer på www.forbattringsforum.se