AKTUELLT

Aktuellt

Här presenteras aktuella aktiviteter som genomförs av Centrum för Arbetslivsutveckling samt aktiviteter som vi på olika sätt är delaktiga i:

För mer info: info@arbetslivsutveckling.se


- 2019: -
Företagsanpassat:
Hur får vi fart på förbättringsarbetet? mer »

Centrum för Arbetslivsutveckling, kontaktperson
Box 1020
134 27 Gustavsberg
Tel 070 345 60 66
info[@]arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se
FörbättringsForum.

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar och lean production. FörbättringsForum drivs som ett samarbets-projekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, Almling Utveckling, tidningen Verkstäderna och tidningen Bättre produktivitet. 1300 medlemmar varav 70% verkstadsindustri.
Due Diligence med ett mänskligt perpektiv

Centrum för Arbetslivsutveckling har utvecklat en metod  som bistår en befintlig organisation eller ett förvärvande företag inom områdena kommersiell-  och kulturell Due Diligence. Inriktningen är analys av de anställdas engagemang.