AKTUELLT

Aktuellt

Här presenteras aktuella aktiviteter som genomförs av Centrum för Arbetslivsutveckling samt aktiviteter som vi på olika sätt är delaktiga i:

För mer info: info@arbetslivsutveckling.se


6 December 2017: Saab Aeronautics, Linköping -INSTÄLLT !! Återkommer ang nytt datum
Forumträff (prel) mer »

- 2017: -
Företagsanpassat:
Hur får vi fart på förbättringsarbetet? mer »

Centrum för Arbetslivsutveckling
Box 1020
134 27 Gustavsberg
Tel 08 571 501 80
info[@]arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se
FörbättringsForum.

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar och lean production. FörbättringsForum drivs som ett samarbets-projekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, Almling Utveckling, tidningen Verkstäderna och tidningen Bättre produktivitet. 1600 medlemmar varav 70% verkstadsindustri.
Due Diligence med ett mänskligt perpektiv

Centrum för Arbetslivsutveckling har utvecklat en metod  som bistår en befintlig organisation eller ett förvärvande företag inom områdena kommersiell-  och kulturell Due Diligence. Inriktningen är analys av de anställdas engagemang.